Ruostevauriot ovat merkittävä ongelma lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille. Ruostehiukkaset aiheuttavat saostumia, toimintahäiriöitä ja materiaalivaurioita.

Syynä tähän on vesi, jonka laatu ei täytä teknisiä vaatimuksia (VDI 2035). Täyttöveden ja vuotokohtien yhteisvaikutuksesta järjestelmään pääsee mineraaleja, suoloja ja aggressiivisia kaasuja.

ELYSATOR ratkaisee nämä ongelmat luotettavasti poistamalla aggressiiviset kaasut ja sitomalla happamat ainesosat erikoisseostettuun uhrianodiin. Järjestelmä, jonka toimintamuuttujat ovat mitattavissa, toimii luotettavasti ilman kemikaaleja tai ulkopuolista sähköliitäntää. Järjestelmää suosittelevat arvostetut erikoisalayhdistykset, tutkimuslaitokset ja valmistajat. Helpppo sekä edullinen asennus ja ylläpito.

Soveltuu kaikille lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille.
Järjestelmätilavuus 0,5m³ - 5m³, Elysator Trio
Järjestelmätilavuus 15m³ - 220m³, Elysator IndustrialTorjuu ruosteen ja saostumat

...teknisiin vesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin sekä teollisuuskäyttöön

ELYSATOR suojaa lämmitys- ja jäähdysjärjestelmien arvokkaita metallikomponentteja ruostumiselta, saostumiselta ja ehkäisee toimintahäiriöitä. Myös olemassa olevat järjestelmät voidaan näin suojata ongelmia vastaan.

Käyttökohteet

  • Vettä johtavat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
  • Yhdistelmälämmitykset
  • Kiinteistöt
  • Teollisuus
  • Voimalaitokset
  • Laivamoottorit

Katso video Elysatorin toiminnasta

Torjuu ruosteen ja saostumat!

Yleisimpiä kysymyksiä Elysatorista

Anodin käyttöikä Takuu 2 vuotta, mikäli järjestelmässä ei käytetä kemikaaleja. Jos järjestelmässä on kemikaaleja, suositellaan vaihtoa pelkkään veteen. Tavanomainen anodin vaihtoväli on 3 - 6 vuotta.
Paine / Lämpötila Elysator toimii yleisimmissä paineissa ja lämpötiloissa. Laitteen normaali mitoitus on 90 °C ja 6 bar. Korkeammille lämpötiloille ja paineille toimitetaan tilauksesta.
Kemikaaleista Elysator on tarkoitettu korvaamaan kemikaalit. Mikäli järjestelmässä kuitenkin käytetään kemikaaleja, kuluu anodi nopeammin.
Glykoli ja jäänestoaineet Elysator ei neutraloi glykolia, mutta poistaa siihen lisätyt inhibiittorit ajan mittaan ja puhdistaa glykolin.
Höyryjärjestelmät Elysator soveltuu käytettäväksi höyryjärjestelmissä. Laitemääritystä varten tarvitaan kokonaisvesimäärä, syöttöveden määrä sekä päivittäinen käyttöaika.
Jäähdytysvesi Koska kylmä vesi reagoi hitaammin, suositellaan mitoittamaan Elysaattorin kapasiteetti 1,4 kertaa suuremmaksi kuin lämmitysjärjestelmissä.
Korvaako Elysator perinteisen mikrokuplaerottimen? Kyllä korvaa. Erilliset ilmakuplaerottimet suojaavat järjestelmää hyvin puutteellisesti, koska ne poistavat vain ilman, eivätkä liuennutta happea jonka vuoksi ruostuminen pääsee jatkumaan. Ilman lisäksi Elysator poistaa myös veteen liuenneen hapen. Elysator suojaa täydellisesti ruostumiselta ja sakkaantumiselta ja puhdistaa jo sakkautuneen järjestelmän.
Mihin Elysator tulisi asentaa? Järjestelmän alimpaan kohtaan (mihin liete ja muut epäpuhtaudet kasaantuvat) ja paikkaan minkä kautta kaikki vesi kiertää (tyypillisesti järjestelmän pääkiertovesipumpun luokse).
Huolto Ajoittainen sakan poisto laskemalla sakka pohjaventtiilistä pois. Tämä nopea ja vaivaton toimenpide tehdään sakkautuneissa järjestelmissä aluksi useammin ja myöhemmin järjestelmän puhdistuessa kerran vuodessa. Anodin puhdistus tehdään kerran vuodessa. Elysator Finland tarjoaa edullista vuosihuoltosopimusta.
Ympäristövaikutukset Elysatorin avulla järjestelmät pidetään puhtaina ja hyvässä toimintakunnossa ilman kemiallisia lisäaineita. Järjestelmien käyttöikä pitenee. Elysatorin avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja saavuttaa merkittäviä säästöjä myös energiakustannuksissa. Elysatorin käyttöikä on kymmeniä vuosia. Elysatorissa ei käytetä ympäristölle haitallisia materiaaleja.
Sähköliitännät Mitään sähköisiä liitäntöjä ei tarvita.