Lietteen kerääntyminen lämpöjärjestelmiin aiheuttaa huomattavia häiriöitä. ELYSATOR-järjestelmäpuhdistusaine SANOL H-15 mahdollistaa ammattilaisille perusteellisen ja aikaa säästävän järjestelmän puhdistuksen. Lyömätön apu alan uusimman tekniikan ansiosta. SANOL H-15 poistaa rautaoksidilietteet, kevyet rautaoksidikerrostumat ja niihin sidotut kemiallisten lisäaineiden jäännökset SANOL H-15 ei ole syövyttävä eikä myrkyllinen, se muodostaa stabiilin, liukenevan kompleksin metallioksidien kanssa (dispersio), joka voidaan poistaa yksinkertaisesti huuhtelemalla.Tehokas pesuaine suljetuille kiertovesijärjestelmille

Toiminta

SANOL-H15 lievä puhdistusaine rautaoksidilietteiden poistoon ja kemiallisten inhibiittorijäännöksien sitomiseen vettä kuljettavissa järjestelmissä. SANOL H-15 ei vaikuta tavallisesti käytettyihin materiaaleihin; se ei myöskään reagoi kemiallisesti ympäristön kanssa. Puhdistusaineen käyttö on vaaratonta.

Käyttökohteet

SANOL H-15 sopii käytettäväksi kaikissa suljetuissa, vettä kuljettavissa piirijärjestelmissä, kuten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä sekä teknisissä laitteistoissa.


Katso video SANOL-H15 toiminnasta

Tehokas pesuaine suljetuille kiertovesijärjestelmille!