Vallankumouksellinen lämmitysveden yleissuojausjärjestelmä poistaa lämmitysvedestä pysyvästi kalkin, ruosteen ja kaasut, mikä parantaa lämmitysjärjestelmän ekologisuutta, taloudellisuutta ja luotettavuutta. Pitää lämmitysveden aina oikeainlaatuisena ja varmistaa pienemmät käyttökustannukset ja paremman energiatehokkuuden. 30kW järjestelmiin asti.

SorbOx integroi yhteen laitteeseen neljä toimintoa

 • 1Lämmitysveden demineralisointi estää kalkkeutumat
 • 2Mikrokaasuerotin erottaa hapen ja kaasut kiertovedestä
 • 3Anodisuojaus varmistaa optimaalisen lämmönsiirron
 • 4Magneettivirtaussuodatin erottaa saostuman ja ruostehiukkaset


Ei ruostetta Ei kalkkia Ei kaasujaTäydellistä lämmitysvettä

...ekologiseen ja tehokkaaseen lämmitysjärjestelmään

Nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät ovat erittäin kompakteja ja niiden hyötyaste on korkea. Ne reagoivat kuitenkin herkästi ruosteeseen, kalkkiin ja lietteeseen, mikä heikentää lämmitystehoa. Täysin diffuusiotiivistä laitetta ei ole olemassa. Järjestelmään voi päästä ilmaa ruuviliitäntöjen, ilman-poistimen ja myös kierrepintojen kautta. Alhaiset käyttölämpötilat etenkin lämpöpumpuissa ja suuret suolamäärä varaajissa asettavat lisäksi lämmitysvedelle korkeita vaatimuksia. Seurauksena voi olla toimintatehon heikkeneminen 10-20% jo ensimmäisen vuoden aikana.

Tuoteuutuus SorbOx on syntynyt lämmitysjärjestelmien vesiteknisiin ratkaisuihin kohdistuneen 40 vuotta jatkuneena tutkimus- ja kehitystyön tuloksena. Laitteessa yhdistyvät tärkeimmät tekniset sovellukset täydellisesti.

SorbOx parantaa nykyaikaisten energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien toimintaa ja pitää niiden käyttöarvon korkeana.

  Käyttökohteet
 • Lämpöpumppujärjestelmät
 • Lämmöntalteenotto
 • Aurinkoenergiatuetut lämmitysjärjestelmät
 • Kondenssikattilat
 • Lattia-, seinä- ja kattolämmitysjärjestelmät


Katso video SorbOxin toiminnasta

Vallankumouksellinen lämmitysveden yleissuojausjärjestelmä